fbpx

Algemene gebruiksvoorwaarden website Colingua Vertalingen

Eigendom van de website en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden (“AGV”) gelden voor de website van Colingua Vertalingen (www.colingua.be) en voor alle pagina’s en minisites die verband houden met deze website. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de huidige algemene gebruiksvoorwaarden. Indien u niet met onze voorwaarden akkoord gaat, willen we u vragen om de website te verlaten.

Colingua Vertalingen behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op elk moment, bepaalde delen van de huidige AGV te veranderen, wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig de AGV te raadplegen en kennis te nemen van mogelijke wijzigingen. Indien u de website na de aangebrachte wijzigingen nog steeds raadpleegt, gaat u akkoord met de betreffende wijzigingen.

Deze website is de eigendom van Integrated Business Solutions sprl, een onderneming met een maatschappelijke zetel in Brussel en Luik.

Inhoud

Alle teksten en inhoud (grafisch of niet) zijn de intellectuele eigendom van Colingua Vertalingen, met uitzondering van de citaten of logo’s van onze klanten in de rubrieken referenties of getuigenissen, of gelijkaardig, die de eigendom van onze klanten zijn. Colingua Vertalingen kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud op zijn website in geval van diefstal.

De website van Colingua Vertalingen bevat koppelingen naar andere websites, met name websites van zijn klanten of professionele organisaties. Die koppelingen zijn louter indicatief en verwijzen naar websites van derden waarvan de inhoud niet toebehoort aan Colingua Vertalingen. Colingua Vertalingen kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van die websites.

Gebruik van de website

Alle gegevens over onze diensten en producten worden louter indicatief meegedeeld. Ze hebben geen contractuele waarde en kunnen op elk moment gewijzigd worden. De berekeningsmodule voor de prijs van een vertaling biedt louter een indicatieve prijs en dient om de klant een idee te geven van de mogelijke kostprijs van een project. Er dient dan ook steeds een offerte aangevraagd te worden om een correcte prijs te krijgen voor vertaalopdrachten, tolkopdrachten, het huren van materiaal of andere diensten.

Vertrouwelijkheid

Database: door de berekeningsmodule voor de prijs van een vertaling te gebruiken, aanvaardt de gebruiker dat zijn gegevens in een database bewaard worden. Die gegevens worden niet openbaar gemaakt en dienen enkel om met de gebruiker te communiceren.

Cookies: door de website te raadplegen, wordt het gebruik van cookies automatisch aanvaard. Cookies worden gebruikt om statistieken over het aantal bezoekers van de website te verzamelen maar ook voor referentiedoeleinden en optimalisering van de website.

Lijst met gebruikte cookies op deze website:

Naam Oorsprong Functie Bewaartermijn
PX_PxcelPage shareThis Part of the ShareThis sharing button functionality. Unique identifiers given to each computer to allow traffic analysis to ShareThis session
__stid ShareThis ShareThis cookies to help to share site content on social media sites session
__unam ShareThis The __unam cookie is set as part of the ShareThis service and monitors clickstream activity, e.g., Web pages viewed, navigation from page to page, time spent on each page. The ShareThis service personally identifies you only if you have separately signed up with ShareThis for a ShareThis account and given your consent. See more at: http://sharethis.com/privacy. 1 year
_ga Google Analytics Used to distinguish users. 2 years
_gat Google Analytics Used to throttle request rate. 1 minute
_gid Google Analytics Used to distinguish users. 1 day
_icl_current_language wpml Contains the current language of the site user. 1 day
_icl_visitor_lang_js wpml Contains the current language of the site user. 1 day
bkdc bluekai.com BlueKai works with websites to aggregate anonymous activities and enables marketers to provide more targeted online advertising 6 Month
bku bluekai.com BlueKai works with websites to aggregate anonymous activities and enables marketers to provide more targeted online advertising 6 Month
pxcelBcnLcy shareThis Part of the ShareThis sharing button functionality. Unique identifiers given to each computer to allow traffic analysis to ShareThis 1 week
pxcelPage_c010 shareThis Part of the ShareThis sharing button functionality. Unique identifiers given to each computer to allow traffic analysis to ShareThis session
wfvt_1611332847 Wordfence This Wordfence cookie contains information about your general geographical location and in particular remembers your time zone. session
wordfence_verifiedHuman Wordfence Cookie set by the Wordfence Security WordPress plugin to protect the site against malicious attacks. 1 day

 

De manier om cookies in of uit te schakelen verschilt van browser tot browser. Via de volgende koppelingen kunt u informatie terugvinden voor de meest gebruikte browsers: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome. Gelieve er rekening mee te houden dat die koppelingen louter informatief verstrekt worden en dat de pagina’s waar ze naar verwijzen zonder voorafgaande kennisgeving door de eigenaars van die websites gewijzigd of verwijderd kunnen worden.

Door deze website te gebruiken, erkent u onze gebruiksvoorwaarden, zoals beschreven op deze pagina, gelezen en goedgekeurd te hebben. Gelieve er rekening mee te houden dat deze pagina op elk moment gewijzigd kan worden. We willen de gebruikers van deze website vragen om deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van mogelijke wijzigingen. De laatste wijziging op deze pagina werd uitgevoerd op 24 mei 2018.

Toepasselijk recht

Het gebruik van de website van Colingua Vertalingen valt onder Belgisch recht. Elk geschil zal uitsluitend behandeld worden door de hoven en rechtbanken van Luik.