fbpx

Voorwaarden

Colingua Vertalingen is een vertaal- en tolkbureau gelegen in Brussel en Luik. Onze vertalers en conferentietolken werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

De hierna vermelde voorwaarden dienen louter ter indicatie. De algemene voorwaarden uit onze offertes en facturen hebben steeds voorrang op onderstaande versie. Deze online voorwaarden zijn echter wel van toepassing als onze voorwaarden, naar aanleiding van een technisch probleem, niet in de offertes van onze klanten verschijnen.

 

CONFERENTIETOLKEN

De partijen (1)

De contracten worden steeds afgesloten tussen de Tolk (Colingua Vertalingen) en de persoon of entiteit die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de Conferentie of het evenement, in het contract « Organisator » genoemd, in tegenstelling tot elke andere persoon die aangesteld zou zijn als tussenpersoon, voor het aanwerven van personeel of het nemen van technische beslissingen verbonden aan de Conferentie of het evenement. De algemene voorwaarden van de Tolk hebben voorrang op deze van de opdrachtgever. Laatstgenoemde ziet af van de toepassing van zijn eigen voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander rechtssysteem. De voorliggende algemene voorwaarden en de prijsofferte waarvan ze deel uitmaken, hebben de waarde van een contract na de schriftelijke bevestiging (meer bepaald via e-mail) van het order door de klant. Het louter bevestigen van het order via e-mail heeft de waarde van een order. De Tolk zal te kennen geven dat hij of zij de bevestiging ontvangen heeft (via e-mail) en zal bevestigen dat hij of zij in staat is om de diensten te leveren.

Verder lezen

VERTALING

In de huidige algemene voorwaarden wordt naar Colingua Vertalingen verwezen als de Vertaler.

1. De algemene voorwaarden van de Vertaler hebben voorrang op deze van de opdrachtgever. Laatstgenoemde ziet af van de toepassing van zijn eigen voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Leveringsvoorwaarden

De schriftelijk overeengekomen levertermijn met de opdrachtgever gaat in vanaf het ogenblik dat de Vertaler de definitieve bestelling van de vertaling bevestigt en groen licht geeft over de haalbaarheid van de meegedeelde termijn in de offerte.

Verder lezen