fbpx

Interview met onze CEO

Online tolken heeft een revolutie teweeggebracht op de markt van simultaanvertalingen. Het Maison des Langues van de provincie Luik wilde hier meer over weten. Interview met onze CEO, over Zoom, online tolken en webinars in verschillende talen.

Online tolken: een mooie en snelle aanpassing van het beroep van tolk

De evenementensector wordt nu al meer dan een jaar zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. Vele sectoren die nauw verbonden zijn met de organisatie van evenementen hebben zichzelf opnieuw moeten uitvinden. De vertaal- en tolksector is hier een mooi voorbeeld van. Vergaderingen worden ondertussen al enkele maanden online gehouden, ver weg van de vergaderzalen, perszalen en tolkencabines. De sector had dan ook geen andere keuze dan zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken. Er werd een beroep gedaan op nieuwe tools, waarvan het gebruik zich tijdens deze ongekende crisis sterk ontwikkelde en zelfs wijdverspreid werd.

Wij spraken af met Joachim Colaris, docent tolken aan de afdeling taalkunde van de Universiteit van Luik en CEO en conferentietolk bij Colingua Translation. Hij vertelt ons hoe online tolken een formidabel instrument is geworden voor heel wat instellingen maar ook voor vele professionele, sport- of privé-evenementen. Lees hieronder zijn verhaal en zijn visie op de toekomst van deze formule …

Welke gevolgen heeft de gezondheidscrisis gehad voor de professionele vertaal- en tolkactiviteiten?

Joachim Colaris: “We richten ons op twee activiteiten: schriftelijke vertaling (in bepaalde sectoren zoals toerisme, tentoonstellingen en sport) en tolken (“simultaanvertaling”). Simultaantolken is goed voor 75% van onze omzet. Aan het begin van de pandemie verloren we 95% van onze totale omzet. Terwijl onze afdeling schriftelijke vertalingen zich na drie maanden langzaam herstelde, was dat niet het geval voor onze tolkafdeling. Die activiteit hangt namelijk zeer nauw vast aan de evenementensector. Daarom hebben we onze toevlucht genomen tot online technologieën. Sommige van onze klanten hebben ons gevraagd om via videoconferentie te tolken voor hun crisisvergaderingen, buitengewone algemene vergaderingen, enz.”

Hoe? Via twee systemen, Zoom en Interactio.

Joachim Colaris: “Het eerste platform is welbekend bij het grote publiek, het tweede helemaal niet. Interactio is een platform voor videoconferenties dat uitermate geschikt is voor tolkwerk. Met deze tool kunt u videoconferenties organiseren in meer dan tien talen. We hebben voor deze tool gekozen omdat we geloven dat ze de veiligste op de markt is. Interactie wordt gebruikt door de Europese instellingen en heeft dus zijn nut al bewezen. Onze klanten met zogenaamde “gevoelige” activiteiten, zoals banken, geven de voorkeur aan deze veilige optie. Let wel, Interactio kan echter alleen of in combinatie met andere videoconferentieplatforms worden gebruikt. Onze klanten kunnen hun gebruikelijke videoconferentieplatform (WebEx of Teams bijvoorbeeld) dus blijven gebruiken. Wij koppelen dat platform aan Interactio om verschillende kanalen aan te bieden, afhankelijk van de gewenste talen.”

Een andere oplossing is het platform Zoom, dat het Maison des Langues heeft gekozen voor zijn eigen evenement: de slotceremonie van het Interreg EMR-project (www.EUR.Friends) op 31 mei. Een gemakkelijk te gebruiken en gebruiksvriendelijk platform, aldus Joachim Colaris, die de details van het gebruik ervan uitlegt.

Joachim Colaris: “We werken ofwel met het Zoom-account van de klant of met onze abonnementen. Niet alle abonnementen hebben de optie “tolken”. Daarom is het belangrijk vooraf technische tests uit te voeren als de klant zijn account wil gebruiken. Uiteraard is dit geen “automatische vertaling”. Onze tolken zijn trouw aan het werk achter hun schermen. Het menu van Zoom is zeer intuïtief: wanneer de “tolk”-functie beschikbaar is, verschijnt een nieuw pictogram in de vorm van een planeet in het gebruikersmenu. Zoom is het enige platform voor videoconferenties dat een mogelijkheid tot tolken aanbiedt. Teams, WebEx, enz. hebben die functie niet. Die platforms moeten worden gekoppeld aan een tool zoals Interactio (waaraan kosten zijn verbonden). Dat is een van de redenen voor het succes van Zoom.”

Een zeer praktische oplossing die de afgelopen maanden veel succes heeft gehad. Hoe zit het met de toekomst?

Joachim Colaris: “Ik denk dat de markt voor face-to-face-evenementen na de zomer weer zal aantrekken. Het tempo zal echter trager zijn dan normaal. De evenementen waaraan wij als tolken en technische dienstverleners (cabines, geluidsinstallatie, opnames, enz.) deelnemen, vergen over het algemeen een voorbereidingstijd van drie maanden (reservering van hotels, vluchten, enz.). Online evenementen zullen blijven want ze bieden tal van voordelen: minder vervuiling, minder reiskosten, minder verblijfskosten, minder cateringkosten, minder kosten voor het huren van een zaal … Ze bieden ook meer flexibiliteit wat de timing betreft en kunnen op korte termijn worden georganiseerd. Veel van onze klanten, zoals ngo’s of Europese instellingen, zullen online evenementen blijven organiseren. Virtueel vergaderen is voor hen namelijk een stuk goedkoper. Efficiëntie, flexibiliteit, minder kosten … zijn essentiële parameters voor een sector die altijd op zoek is naar financiering.”

Kunnen hybride formules, waarbij een evenement deels op afstand en face-to-face wordt georganiseerd, de norm worden?

Joachim Colaris: “Neem het geval van sprekers uit Zuid-Amerika die niet meer naar Europa hoeven te komen voor een vergadering of conferentie van één dag. De organisatoren van evenementen zullen zich moeten aanpassen en leren om streaming naast een face-to-face-evenement te beheren. Bij hybride evenementen zijn er heel wat mogelijkheden: tolken op de plaats van de conferentie, tolken in de thuisomgeving van de tolk, tolken in een gespecialiseerde studio … In die studio’s kunnen tolkencabines worden geplaatst maar ook zalen met ‘green walls’ voor virtuele decors. We merken hierin een duidelijke stijging bij klanten die evenementen van een bepaald niveau willen organiseren.”

Het is duidelijk dat al die veranderingen en vernieuwingen nieuwe verantwoordelijkheden meebrengen voor de tolken, die hun beroep drastisch zien evolueren.

Joachim Colaris: “Vroeger hoefden tolken zich geen zorgen te maken over materiële zaken. Ze namen plaats in hun cabine en gebruikten de technische apparatuur van het evenement. Bij simultaantolken op afstand (RSI, ook bekend als online tolken) werkt de meerderheid van de tolken (met uitzondering van tolken in instellingen) vanuit zijn of haar thuisomgeving. Net als voor andere mensen die telewerken, zorgt dat voor heel wat tijdsbesparing. Tolken hoeven zich namelijk niet meer te verplaatsen. Anderzijds brengt het nieuwe verantwoordelijkheden mee: tolken hebben moeten investeren in professionele apparatuur. Momenteel werk ik met minimaal twee computers en drie schermen.”

Samengevat heeft tolken op afstand heel wat voordelen …

Joachim Colaris: “Samenvattend zou ik zeggen dat onze klanten met een kleiner budget gemakkelijk online kunnen vergaderen, in verschillende talen, zonder de beperkingen van een zware infrastructuur. Face-to-face-evenementen blijven natuurlijk bestaan, maar kunnen meer worden gespreid. Hybride en online werkvergaderingen zullen regelmatiger worden afgewisseld omdat ze meer flexibiliteit bieden, minder kosten, enz.”

Alle recente projecten bekijken
Interview met onze CEO