fbpx

Videoconferenties in meerdere talen

Na een jaar van online experimenteren in 2020 bevestigde 2021 de groeiende interesse voor meertalige online evenementen. Hieronder geven we u een terugblik op een succesvol ‘onlin’ jaar en de vooruitzichten voor de tolken van Colingua in 2022.

2020

Door de gezondheidscrisis en de annulatie van haast alle evenementen werden onze tolken in maart 20202 verplicht om online aan de slag te gaan. Ons technische team heeft snel online oplossingen gevonden om onze klanten te helpen. De nood was vooral groot bij onze klanten met wettelijke verplichtingen om op algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen samen te komen. Een van de voorgestelde oplossingen was tolken op Zoom, een tool die simultaantolken op afstand in verschillende talen mogelijk maakt. Voor klanten die niet met Zoom wilden werken, kozen we voor Interactio,een platform dat reeds door de Europese instellingen wordt gebruikt en waarvan het veiligheidsniveau zelfs de meest voorzichtige klanten kan overtuigen. Na een proefstart in het voorjaar, eindigde het jaar 2020 met tal van meertalige videoconferenties: congressen, conferenties, algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen.

2021

2021 was een jaar waarin alles in een stroomversnelling is geraakt.De klanten die hun evenementen in 2020 niet konden organiseren, haalden de achterstand het jaar daarop in, met als gevolg dat de markt op bepaalde dagen verzadigd was. Colingua bleef groeien op de markt van online evenementen en werd ingezet voor meer dan 200 videoconferenties, in verschillende vormen: werkvergaderingen op Zoom, meertalige conferenties gestreamd op specifieke platformen (bijvoorbeeld voor een filmfestival), samenwerkingen met streaming- en audiovisuele bedrijven (zoals Moovizz), online toeristische bezoeken met professionele gidsen, een online architectencongres in vier talen, tolkenteams aan huis of in onze studio’s in Brussel, het opzetten van een zaal met een ‘green key’ om onze klanten op een virtueel klankbord te ontvangen, evenementen in België maar ook in Seoel …

2022

Simultaantolken op afstand zal niet meteen verdwijnen, niet alleen vanwege de coronacrisis maar ook om praktische redenen: minder reiskosten, minder hotels, enz. Ook het milieuaspect van minder reizen is niet onbelangrijk.

Zoom heeft de markt voor online simultaanvertalingen in 2021 gedomineerd, en zal dat waarschijnlijk ook in 2022 doen. Het videoplatform blijft veruit het meest gebruiksvriendelijke op de markt. De concurrentie is slechts traag op gang gekomen binnen de online tolkindustrie: WebEx (Cicso) heeft eind 2021 een nieuwe functie voor online tolken gelanceerd, vergelijkbaar met Zoom. Het tolksysteem van WebEx lijkt betrouwbaar, maar zal zich moeten bewijzen aan de klanten die nu gewend zijn om met Zoom te werken..

Colingua heeft in 2021 al op aan verschillende hybride evenementen met tolkwerk gewerkt. 2022 wordt ook het jaar van de hybride evenementen. Veel klanten zullen face-to-face willen vergaderen maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Hybride oplossingen waarbij online- en face-to-face-deelnemers worden gecombineerd, zullen steeds gebruikelijker worden. De kosten zullen van veel factoren afhangen, voornamelijk het technische aspect speelt een rol. Er zullen allerlei mogelijkheden zijn om hybride evenementen te tolken: tolken aan huis, tolken in een cabine in een vergaderzaal (zoals in het verleden) of tolken in een tolkenstudio zoals wij die in Brussel hebben.

Alle recente projecten bekijken
Videoconferenties in meerdere talen