Tolken op afstand – IFJ

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding doet beroep op onze conferentietolken voor de simultane vertaling van zijn virtuele vergaderingen ten tijde van COVID-19.

Het IGO, een vaste klant van Colingua, wou tijdens de COVID-19-crisis zijn activiteiten op afstand laten doorgaan. De organisatoren van online opleidingen werkten gewoonlijk met WebEx. Het IGO vroeg ons om een oplossing voor simultaan tolkwerk met dat systeem. WebEx is een videoconferentieplatform en geen tolksysteem. Daarom boden we, met succes, een hybride oplossing aan die WebEx en ons tolkplatform combineert.

Dankzij onze oplossingen voor simultaantolken op afstand kunnen onze klanten hun favoriete videoconferentieplatform (GoToMeetings, Microsoft Teams, Zoom, On24, Adobe Connect, …) blijven gebruiken. We sluiten er ons professionele tolksysteem als het ware op aan.

Ons team van technici en tolken begeleidt u tijdens uw virtuele vergaderingen en biedt videoconferentieoplossingen voor meertalige vergaderingen met online tolkwerk (remote, in de cloud). Onze vertalers zorgen online voor de simultane vertaling in de talen die u gebruikelijk nodig hebt.

Over Colingua

Colingua biedt kwaliteitsvolle tolkdiensten tijdens vergaderingen (met cabines en koptelefoons) maar ook online via een RSI-platform (remote simultaneous interpreting, simultaantolken op afstand) in de meeste talen van de Europese Unie.

Alle recente projecten bekijken
Tolken op afstand – IFJ